SON HABERLER

İhracatta Kullanılan Ahşap Malzemelerine İlişkin Önemli Duyuru

Tarih : 2019-11-02Değerli Sektör Mensuplarımız,

Bilindiği üzere ihracatta eşya taşımasında kullanılan ahşap malzemelerinin (Palet vs) Resmi Kontrollerine ilişkin 25 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete'de ahşap ambalaj malzemelerinin ısıl işleme tabi tutulması ve işaretlenmesine dair yönetmelik yayınlanmış idi.

Söz konusu yönetmelik ile 01.01.2020 tarihinde yürülüğe girecek olup bu tarihten itibaren ihraç eşyası beraberinde sadece; Bakanlık tarafından izin belgeli kuruluşlarca ısıl işleme tabi tutulmuş, faturalı (üzerinde ısıl işlem türü, tarihi, parti numarası olan) ve üzerinde ISPM 15 ve izlenilebilirlik işareti olan ahşap malzemelerinin kullanılması zorunlu hale gelecektir.

Söz konusu hususa aykırı hareket tespit edildiğinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ihracatçılara 45487 TL (5996 sayılı kanun 38/1-e maddesine göre) idari para cezası uygulanacaktır.

Söz konusu duyuru, ihracatçılarımızın 01.01.2020 tarihinden önce gerekli hazırlıklarını yapması için hatırlatma amaçlıdır. İhracatta kullanılacak ahşap malzeme (palet vs) temininde Bakanlıkça izin verilmiş güncel işletmeleri https://aambalaj.tarim.gov.tr/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Uygulama ile ilgili tüm detayların yer aldığı Yönetmeliğin tam metnine Resmi Gazetenin https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190525-1.htm linkinden ulaşabilirsiniz.