ÇALIŞMA KOMİTELERİ

Sektörel Araştırmalar Komitesi


Tanım: Plastik sektör mensuplarının, çalışanlarının, kamunun ve teknik eğitim alan öğrenciler ile akademik dünyanın mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak basılı ve dijital yayınların hazırlanması ve yayınlanması yönünde çalışmalar sürdürmektedir. Bunların yanı sıra, sektör firmalarının yaşadığı ticari, teknik, hukuki sorunların çözümünde arabuluculuk faaliyetleri, mevzuatın gerekli kıldığı konularda çok yönlü araştırmalar da yapmaktadır.

Çalışma Konuları:

Algı araştırmaları,

Sektör raporları,

Katalog yayınları,

Dünya Plastik Atlası,

Teknik yayınlar,

Mobil uygulamalar,

Bilirkişilik,

Mevzuat tarama.