ÇALIŞMA KOMİTELERİ

Sektör (Makina) Sorunları Komitesi


Tanım: Plastik ve kauçuk makinaları sektörünün yaşadığı sorunların analizi ve çözüm önerileri geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütmektedir.

Çalışma Konuları:

Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları imalat sektörünün stratejisinin belirlenmesi ve sorunlarına yönelik çalışmalar,

İlgili yurt içi ve yurt dışı çatı örgütler ile ilişkilerin yürütülmesi ve ortak projeler geliştirilmesi,

EUROMAP tarafından ISO standartlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar,

TURQUM standartlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar,

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) projeleri yapılması.