ÇALIŞMA KOMİTELERİ

Sektör (Mamul – Hammadde) Sorunları Komitesi


Tanım: Plastik işleme kapasitesi olarak Avrupa’da ikinci sırada yer alan Türk plastik sektörünün hammadde açısından yüksek oranlarda dışa bağımlı olmasından kaynaklanan sorunların analizini gerçekleştirmekte ve çözüm önerileri geliştirmektedir. Ayrıca hammadde ve mamul alanında meydana gelen mevzuat ve uygulama değişikliklerinin plastik sektörüne olan etkilerinin analizini gerçekleştirmekte ve olası problemlerin önüne geçmek için çalışmalar ortaya koymaktadır.

Çalışma Konuları:

Devlet destekleri ve teşvikler konusunda plastik hammadde ve mamul sektörünün politikası ve önerilerinin oluşturulması,

Plastik hammadde dışa bağımlılığın azaltılması için orta ve uzun vadeli plan ve stratejilerin oluşturulması,

Katma değerli ürün üretimine yönelik çalışmaların yapılması,

İthalat ve ihracat politikası araçları konusunda bilgilendirmelerin yapılması,

İlgili konularda Avrupa regülasyonlarının incelenmesi ve raporların oluşturulması,

Yurt içi ve yurt dışı paydaşlar tarafından talep edilen çalışmalara yönelik, sektör görüşlerinin konsolide edilerek ilgili kurumlara iletilmesi,

Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,

Sektör standartlarının, değerlerinin, yasal ve düzenleyici mekanizmalarının geliştirilmesine katkı sunulması,

Geri dönüşüm konusunda çalışmaların yapılması,

Haksız rekabeti önlemek için araştırmaların yapılması, çözüm önerilerinin sunulması.