ÇALIŞMA KOMİTELERİ

Eğitim - Seminer Komitesi


Tanım: Komite, plastik sektörü sanayicileri ve işgücünün mesleki ve kişisel gelişimlerine olanak sağlayacak eğitim ve seminer organizasyonları çalışmalarını yürütmektedir. Sektör mensupları ve  teknik eğitim veren kurumlar ile eğitim ihtiyaç analizleri yaparak, plastik eğitiminin yaygınlaştırılması için öncü çalışmalar yürütmektedir.

Çalışma Konuları:

Yıllık eğitim planı ve takvimi oluşturulması,

Ulusal ve uluslararası seminer organizasyonları,

Mesleki Yeterlilik Kurumu sertifikasyon sürecinin yürütülmesi,

Teknik eğitim işbirliği çalışmaları,

Üniversite işbirlikleri,

İŞKUR ile ilişkiler,

İlgili bakanlıkların istihdam ve mesleki yeterlilik konularındaki çalışmalarına destek.