ÇALIŞMA KOMİTELERİ

Üye İlişkileri Komitesi


Tanım: Komite, PAGDER’in üye altyapısının güçlendirilmesi yönünde, derneğe yeni üye kazandırılması, mevcut üye ilişkilerinin güçlendirilmesi yönünde çalışmalarda bulunur.

Çalışma Konuları:

Mevcut üyeler ile ilişkiler,

Üye kazandırma faaliyetleri,

Üye ilişkilerinin geliştirmesine yönelik planlar,

Üye ziyaretleri,

Üyelerin aidiyet duygusunu artırıcı faaliyet ve girişimler.