ÇALIŞMA KOMİTELERİ

Fuarlar Komitesi


Tanım: Sektörün yurt içinde olduğu gibi ağırlıklı olarak yurt dıışında, hedeflenen pazarlardaki fuarlara ve benzeri organizasyonlara katılması yönünde çalışmalar yapar. Bireysel katılım, milli katılım ve seyahat organizasyonları düzenler. Bu bağlamda, ilgili fuarlara dünyanın en önemli ve potansiyel arz eden fuar ve benzeri organizasyonların temsilciliğine yönelik çalışmaları yürütür.

Çalışma Konuları:

Hedef fuarların belirlenmesi,

Temsilcilik yürütme faaliyetleri,

Milli katılım organizasyonları,

Bireysel katılım organizasyonları,

Seyahat organizasyonları,

B2B görüşmeleri,

Yurtiçi fuarlar,

Ticaret ve alım heyetleri organizasyonları,

Fuar destek ve teşvikleri.