ÇALIŞMA KOMİTELERİ

Mevzuat Takip ve Kamu İlişkileri Komitesi


Tanım: Plastik sektörünü ilgilendiren mevzuat ve düzenlemelerin takibinin yapılması, mevzuat iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına doğrudan katkı sunulması, mevzuattan kaynaklanan problemlere karşın ilgili kamu otoriteleri ile görüşmelerin yapılması, ilgili kamu otoritelerine sektör görüşlerinin sunulması komite çalışma alanlarındandır. Bu çerçevede oluşturulan belge, rapor ve benzeri veriler ile kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili çalışmalarına destek verilmektedir.

Çalışma Konuları:

Bakanlıklar ve kamu kurumları ilişkileri,

Ürün güvenliği ve denetimi tebliği konusunda yapılan çalışmalar,

Diğer dış ticaret sorunları,

Atık yönetimi yönetmeliği (Atık tanımının değiştirilmesi + Atık mülkiyeti sorunu) çalışmaları,

REACH mevzuatı,

Gözetim belgesi sorunları,

Çevresel ürünler anlaşması çalışmaları,

Dahilde işleme rejimi çalışmaları,

AB regülasyonlarının takibi,

Resmi Gazete takibi,

Askıya alma ve kota sistemi çalışmaları,

İş sağlığı ve güvenliği, sigorta, çevresel etki değerlendirmesi,

Girdi tedarik stratejisi çalışmaları,

Hammadde ithalatı sorunları,

Plastik Tanıtım Grubu faaliyetlerine katkı.