SON HABERLER

“KOBİ” tanımı değişti

Tarih : 2018-06-25Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) tanımında yapılan değişlikle, bir işletmenin KOBİ olabilmesi için yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst sınırı 40 milyon liradan 125 milyon liraya yükseltildi.

Bakanlar Kurulunun ''Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler şöyle sınıflandırıldı;

  • Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon lirayı aşmayan işletmeler.
     
  • Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon lirayı aşmayan işletmeler.
     
  • Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon lirayı aşmayan işletmeler.

Öte yandan, Kredi Garanti Fonu AŞ (KGF) tarafından sağlanan Hazine destekli kefaletler kapsamında risk bakiyesi bulunan ve daha önce KOBİ tanımı dışında kalan işletmeler, yıl sonuna kadar kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine destekli kefalet limitlerinden de yararlanmaya devam edecekler.