SON HABERLER

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Tarih : 2018-06-1919 Haziran 2018 tarihli 30453 Sayılı Resmi Gazetede İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır. İlgili tebliğin 1. Maddesinin 1. fıkrasında aşağıdaki ifade yer almaktadır.

(1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

G.T.İ.P Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)
3918.10.10.00.11 PVC yer kaplamaları 5
3918.10.90.00.19 Diğerleri 5

*Brüt Ağırlık

Tebliğin 2. Maddesinin 1 ve 2. fıkralarında ise;

(1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden biri menşeli olan eşyanın ithalatında gözetim belgesi aranmaz.

Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvuru ile ilgili detaylar ve Tebliğin tamamı için tıklayınız.