SON HABERLER

Cam elyaf anti-damping soruşturması hakkında bilgilendirme

Tarih : 2018-05-23Bildiğiniz üzere 14 Mayıs 2017 tarih ve 30066 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/11 sayılı “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ”de Cam Elyaf Sanayii A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Mısır Arap Cumhuriyeti menşeli “cam elyafı takviye malzemeleri” ithalatına yönelik olarak damping soruşturması açılmıştı. 

PAGDER olarak soruşturma kapsamında şu iki eksende sektörümüzün görüşlerini Bakanlığımıza taşıdık:

1. Yerli tekel üretici, sektörel cam elyaf ihtiyacını karşılamaktan uzaktır

2016 yılında Türkiye cam elyafı pazar büyüklüğü 98.059 ton seviyesinde olmuştur. Bununla birlikte Cam Elyaf San. A.Ş.’nin 2016 yılında Türkiye pazarına verdiği ürün miktarının 28.956 ton olduğu görülmektedir. Yerli tekel üreticinin yıllık üretim kapasitesi ise 45.000 ton dolayındadır. Dolayısıyla yerli tekel üreticinin termoplastik kompaund üreticileri, boru üreticileri ve devamlı levha üreticileri gibi üyelerimiz arasında bulunan sektör temsilcilerinin ihtiyacını karşılayamadığı ortadadır.

2. Yerli hammadde üreticisinin rekabet dışı bırakılması, fiyatların yükselmesine neden olurken; nihai ürün üreticisinin katma değerli üretimini ve dünya ile rekabetini olumsuz yönde etkiler

Termoplastik kompaund ve kompozit gibi stratejik sektörlerin temel girdileri üzerinde yapılacak müdahaleler ilgili sektörleri rekabet edemez bir noktaya doğru itmekten öteye gidememektedir. Ülkemiz ekonomisinin geleceği ucuz hammadde üretiminde değil sofistike, katma değerli, orta-yüksek teknolojili nihai ürün üretiminde yatmaktadır.

22 Mayıs 2018 tarihinde soruşturmanın kamu dinleme toplantısı gerçekleştirildi. Genel Sekreterimiz Selçuk Mutlu’nun iştirak ettiği toplantıda damping bulunamadığına yönelik nihai raporun oluşturulduğu ifade edildi. Selçuk Mutlu: "Her yıl yüzde 6-10 mertebelerinde büyüyen termoplastik kompaund ve kompozit gibi katma değerli sektörlerin en önemli girdilerinden biri olan cam elyafta Bakanlığımızın adil bir soruşturma yürütmüş olduğunu görüyoruz. Bizler Cam Elyaf’ın yeni yatırımını çok değerli bulduğumuz gibi rekabete olan inancımızı da koruyoruz. Dolayısıyla gönlümüzden geçen cam elyaf üretiminde ikinci, üçüncü yatırımların da ülkemizde gerçekleştirilmesi, yerli üreticiler arasında rekabet olması” dedi.