SON HABERLER

Devlet Yardımları Rehberi

Tarih : 2018-03-20T.C. Ekonomi Bakanlığı;

* Yatırım, üretim, istihdam, ihracat zincirini kuvvetlendirmek,

* Yatırım ortamını hem iç hem dış yatırımcılar için iyileştirip, nitelikli doğrudan yabancı yatırımlar çekerek ülkemizin uluslararası rekabet gücünü artırmak,

* Ar-Ge ve inovasyona ağırlık veren yüksek teknolojili üretim ile birim fiyatı daha yüksek ihracat yapmak ve yüksek teknolojili ürün ihracatını artırmak,

* Tüm illerin üretim potansiyelini harekete geçirerek bölgesel kalkınmışlık farkının azaltılmasına katkı sağlamak,

* İhracatın yapısal dönüşümünü, küresel değer zincirinde üst basamaklara çıkacak şekilde sağlamak,

* Yeni ülkeler ile serbest ve tercihli ticaret anlaşmaları imzalayarak ticareti artırmak,

* Türkiye’yi dünya geneline hizmet sunan bir e-ticaret merkezi haline getirmek,

* İthalat politikalarımızı yerli üretim ve sanayiyi desteklemek amacıyla kurgulamak,

* Türk lirası ile ticareti artırarak ihracatçı ve üreticilerimizin kur riskinden korunmalarını sağlamak hususlarında teşvikler sunmaktadır.

Ekonomi Bakanlığı’nca ihracata ve hizmet sektörüne yönelik olarak sağlanan devlet yardımları ve yatırım teşvikleri ile serbest bölgeler, ithalat ve ürün güvenliği uygulamalarına ilişkin bilgileri içermekte olup; üretici, ihracatçı ve yatırımcılarımız ile bu alanlarda görev üstlenen işbirliği kuruluşlarının faydalanması amacıyla hazırlanmıştır.

Devlet yardımları rehberine ulaşmak için tıklayınız.