SON HABERLER

Gümrük mevzuat değişiklikleri

Tarih : 2018-03-127009 Sayılı Yatırım Ortamın İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12. ve 13. maddeleri Gümrük Kanunu ile ilgilidir. Buna göre 218. maddeye eklenen 3. fıkra ile geçici depolama işleticileri, gümrüklü sahalarda tahmil, ardiye, saha içi taşıma ücretleri vb. masraflar için belirlenen azami bedellere uymakla yükümlü tutulmuştur. “Bu azami bedellere uyulmaması durumunda da her bir işlem için 5 Bin TL usulsüzlük cezası uygulanır.” hükmü de 241. Maddeye 7. fıkra olarak eklenmiştir. 

Ardiyenin 12 saatlik muafiyetini uygulamayan acenteler için her bir işlem başına 5 Bin TL ceza uygulanabilecektir.