SON HABERLER

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Dönemi

Tarih : 2017-12-2727 Aralık 2017 tarihli 30283 Sayılı Resmi Gazetede İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğin amacı; Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen ithalat işlemlerinde, işlemlere başvuruda bulunacak firmaların başvurularının elektronik ortamda yapılmasına ve firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirlemektir.

İlgili yönetmeliğin 10. Maddesinin birinci fıkrasına göre; 1/1/2018 tarihinden itibaren ithalat işlemleri için, firmaların bu Tebliğ kapsamında adına işlem yapmak için yetkilendirilen kullanıcıları vasıtasıyla elektronik ortamda yapılan başvuruları kabul edilmeye başlanacaktır. 1/4/2018 tarihinden sonra elektronik ortamda yapılacak başvurular dışındaki başvurular kabul edilmez. Ancak, elektronik ortamda yaşanabilecek teknik sorunlar sebebiyle başvuru yapılamaması halinde, fiziksel başvuruların da kabul edileceği belirtilmektedir.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.