SON HABERLER

Bazı Plastik Eşyaların İthalatında Ek Mali Yükümlülük

Tarih : 2017-12-14Resmi Gazete'nin 14.12.2017 tarihli yayınlanan sayısında bazı plastik eşyaların ithalatına ek mali yükümlülük getirildi. Bakanlar Kurulunun konu ile ilgili kararının amacı, bazı ülkeler menşeli eşyanın Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden ithalatı sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesini sağlamak olarak gösterildi.

Buna göre, belirlenen fasıllar ve G.T.I.P.’li eşyanın karşısında belirtilen ülkeler menşeli olanların A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde telafi edici vergi olarak, ek mali yükümlülük tahsil edilecek. Karar kapsamında tahsil edilecek ek mali yükümlülük, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı listede yer alan gümrük vergisi oranları dikkate alınarak;

(a) Endonezya, Hindistan, Sri Lanka ve Vietnam için, Diğer Ülkeler (DÜ) gümrük vergisi ile Gelişme Yolundaki Ülkeler gümrük vergisi arasındaki fark kadar,

(b) Bangladeş ve Kamboçya için DÜ gümrük vergisi ile En Az Gelişmiş Ülkeler gümrük vergisi arasındaki fark kadar,

(c) Pakistan için DÜ gümrük vergisi ile Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler gümrük vergisi arasındaki fark kadar tahsil edilecek.

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, İthalat Rejimi Kararı ve ilgili diğer mevzuatın, gümrük vergisinin tarhına, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, bu Karar kapsamında uygulanacak ek mali yükümlülüğün tarhı, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanacak.

Karar yayımı tarihini izleyen 30 uncu gün yürürlüğe girecek. Ek mali yükümlülük getirilen ürünler ve ülkeleri şu şekilde:

Fasıl – G.T.I.P.

Madde Tanımı

Ek Mali Yükümlülük Uygulanacak Ülkeler

39.22

Plastiklerden banyo küvetleri, duşlar, eviyeler, lavabolar, bideler, alafranga tuvaletler, kapaklar ve oturaklar, su depoları ve benzeri hijyenik eşya

 

 

 

 

Endonezya, Hindistan, Vietnam

39.23

Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastikten tıpalar, kapaklar, kapsüller ve diğer kapama malzemeleri

39.24

Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası

39.25

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastiklerden inşaat malzemeleri

39.26

Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya

Resmi Gazete’de yayınlanan kararın tamamını okumak için tıklayın.