SON HABERLER

İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılacak İtirazların Değerlendirilmesi

Tarih : 2017-11-30İş Sağlığı ve Güvenliği’ ne ilişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince, ilgili komisyon, “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürütmektedir.
 
Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin en geç komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne gönderilecektir. 

Prosedür gereğince tehlike sınıflarına yapılacak itirazlara ilişkin başvuru, işyerleri veya sektör meclisleri tarafından bağlı bulundukları üst işveren örgütleri aracılığı ile yapılabilir. Bu itibarla yapılacak itirazlar için “Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu”nun eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

İlgili başvuru formuna linkten erişilebilirsiniz.

İlgili formu en geç 5 Aralık 2017 tarihine kadar bu adrese bildirebilirsiniz.