SON HABERLER

İşveren Desteğinden Yararlanmada Yeni Uygulama

Tarih : 2017-07-102017/24 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genelgesi ve 687 no.lu Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'de belirtildiği üzere İşveren Teşviği hakkındaki yeni uygulamaya göre;

İşçiler; 01 Haziran 2017 - 31 Aralık 2017 tarihleri arası işe alınmış olmalı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'na kayıtlı işsiz olmalı, işe giriş tarihi itibariyle, işe alındıkları tarihten önceki 3 aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemesi gerekmektedir.

Ayrıca işveren için; (*)2016/12 dönemindeki aylık prim ve hizmet belgesindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, aylık prim ve hizmet belgesi yasal süre içinde kuruma verilmesi, tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süre içinde ödenmesi, geçmişe dönük herhangi bir sigorta borcunun bulunmaması, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.

Yukarıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde ilave çalıştırılan kişi başına 666,60 TL SGK primi İşsizlik Sigortası tarafından karşılanacaktır.

* 01/06/2017 - 31/12/2017 tarihler arasında ilk defa tescil edilmiş olan işyerleri ile 2017 yılından önce tescil edildiği halde 2016 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'na hiç bildirimde bulunmayan işyerlerinde 2016 yılı Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısı sıfır olacağından 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı Kanun'da aranılan diğer şartların sağlanması kaydıyla bu destekten yararlanılabilecektir.

Ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

2016 yılı Aralık ayında Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen toplam sigortalı sayısı ile destekten yararlanılacak ayda toplam sigortalı sayısının hesabında, ilgili ay içinde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar ile çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde sıfır gün ve sıfır kazançlı olarak kayıtlı) sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecek, buna karşın aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler ve ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, 2016 yılı Aralık ayında Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen toplam sigortalı sayısı ile destekten yararlanılacak ayda toplam sigortalı sayısının hesabında 7, 19, 22, 25, 42, 43, 44, 46, 47, 49 ve 50 nolu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.