SON HABERLER

Pazara giriş desteği ve atıktan türetilmiş alternatif hammadde tebliğlerinde değişiklik

Tarih : 2017-04-1413 Nisan 2017 günü yayınlanan Resmi Gazete'de yayınlanan "Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasina Dair Tebliğ (No: 2017/1)'e göre e-ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri, iş birliği kuruluşları için yüzde 80 oranında desteklenecek. İş birliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için her başvuruda en az 250 şirketin yer alması gerekecek, kuruluşlar onaylanan başvuruya müteakip şirket ilave etme talebinde bulunabilecek.

E-ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri, iş birliği kuruluşları için yüzde 80 oranında desteklenecek. İş birliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için her başvuruda en az 250 şirketin yer alması gerekecek, onay sonrası şirket ilave etme imkanı da olacak.

Buna göre, iş birliği kuruluşu olarak ifade edilen ihracatçı birlikleri, il ticaret ve sanayi/sanayi odaları, sektör dernekleri ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatiflerin, e-ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri yüzde 80 oranında desteklenecek. Toplu üyeliklerde başvuruda yer alan her bir şirket için iş birliği kuruluşlarına e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2 bin dolar tutarında destek verilecek.

İş birliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için her başvuruda en az 250 şirketin yer alması gerekecek. İş birliği kuruluşu, bu kapsamda onaylanan başvurularını müteakip şirket ilave etme talebinde bulunabilecek. İlave edilen şirketlerin, desteğe esas üyelik bitiş tarihinin belirlenmesinde daha önce onaylanan grubun üyelik bitiş tarihi esas alınacak. Önceki tebliğde, iş birliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için en az 250 şirketi e-ticaret sitesine üye yapma zorunluluğu bulunurken, müteakip şirket ilave imkanı tanınmıyordu.

İş birliği kuruluşları, söz konusu destekten en fazla 5 e-ticaret sitesi için yararlanabilecek. Toplu üyelik başvurularında yer alan şirketlerin aynı site için en fazla 3 yıllık üyeliği desteklenecek. Destekten yararlanabilmek için üye olunan e-ticaret sitesinin bakanlıktan onay almış olması gerekecek. E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışında tutulacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'sıfır atık' için önemli adım

Resmi Gazete'de yayınlanan "Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"de, atıkların, alternatif ham madde olarak kullanılmasını kolaylaştıran ve yaygınlaştıran düzenlemeye gidildi.

Yapılan düzenlemeyle demir çelik cüruflarından cam atıklarına, petrol kaynaklı atıklardan sondaj çamurlarına kadar binlerce ton atığın ilgili sektörlerde alternatif ham madde olarak kullanılmasının önü açılmış oldu.

Böylece atıkların, düzenli depolama tesislerinde depolanması yoluyla kaybedilmesi yerine, ham madde olarak kullanılarak geri kazanılması ve doğal kaynakların korunması çalışmaları geniş kapsamlı olarak uygulanabilecek.

Tebliğde yapılan bir diğer değişiklik ile de iş süreçlerinde yaşanan zaman kayıplarının minimize edilmesi ve bürokrasinin azaltılması amaçlandı. Bu kapsamda, sektör tarafından başvuru işlemleri sırasında sunulacak bilgi ve belgeler de azaltıldı. Bununla ilk defa yapılacak başvurularda bir kereye mahsus akademik rapor sunulması, daha sonraki başvurularda ise başka bir belge istenmemesi hükme bağlandı.


Tüm Haberler