SON HABERLER

Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına Dair Kanun

Tarih : 2017-03-2208 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14.02.2017 tarihli ve 6775 sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti ve Singapur Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur.

Bundan sonraki aşama olan tarafların iç onay süreci başlamıştır. Bu süreçte Kanun, taraf ülkelerin meclislerinde görüşülerek onaylanacaktır. TBMM de karar onaylandıktan sonra Resmi Gazete de konu ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanacaktır.

Söz konusu sözleşmeye göre   TGTC (Türkiye’nin Gümrük Ticaret Cetveli)  fasıl 39 plastikler ve mamulleri ile ilgili tablo aşağıdaki gibidir.

 

AS Kodu

Tanım

Temel Oran

Muamele Kategorisi

3901.10.90.00.11

Alçak Yoğunluk Polietilen

6,5

7

3901.20.90.00.11

Yüksek Yoğunluk Polietilen

6,5

7

3902.10.00.00.11

Polipropilen Kompaundları

6,5

7

3902.10.00.00.19

Diğerleri ( PPH )

6,5

7

3903.11.00.00.00

Genleşebilen ( EPS )

6,5

7

3903.19.00.00.00

Diğerleri  ( PS '' HIPS/GPPS'' )

6,5

7

3903.20.00.00.00

Stiren-akrilonitril ( SAN ) kopolimerleri

6,5

7

3903.30.00.00.00

Akrilonitril-butadien-stiren ( ABS ) kopolimerleri

6,5

7

3903.90.90.00.00

Diğerleri

6,5

7

3904.10.00.00.19

Diğerleri ( S-PVC )

6,5

7

 

 

Tarafların birinin cetvelinde ‘’ 7 ‘’ aşamalandırma kategorisinde yer verilen kalemlerdeki menşeli eşya üzerindeki gümrük vergileri işbu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl için eşit olmak üzere sekiz aşamada kaldırılacak ve söz konusu eşya sekizinci yılın 1 Ocak gününden itibaren geçerli olacak şekilde her türlü gümrük vergisinden muaf olacaktır.

39. Fasılda olup ta yukarıdaki tabloda yer almayan hammaddeler, yarı mamuller ve mamuller; anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile sıfırlanacaktır.


Tüm Haberler